Spillermøde HMU torsdag den 4.2.2016

Eva bød velkommen og vi fik "smør selv frokost" med en lille en til halsen, kaffe og the.
Derefter sang vi for Eva - da hun og Erling har haft guldbryllup, og så var der godt gang i "snakken".
Vi var 51 fremmødte medlemmer.

Punkt 1
På valg var Eva, Musse og Anette som alle blev genvalgt for 2 år ved klapsalver. Der blev dog spurgt om der var andre der ønskede at komme i udvalget, men det var der ikke.

Punkt 2
Annie fortalte om spillerplaner og turneringer.
Vedr. spillerplaner er vi nu så mange at det kan blive nødvendigt, at nogle spiller fra 16-17, hvis det bliver tilfældet - vil det blive på skift. Kan man ikke på den tid man får tildelt, må man selv finde en afløser eller bytte. Annie kan ikke tage særlige hensyn mere, da vi er så mange. Vi er ca 63 aktive medlemmer.
Der blev forespurgt om vi skulle sætte tiden ned til 50 min. men det var der ingen der ønskede.

Punkt 3
Gave/kaffekassen ( Anette)
Er man medlem af HMU skal alle betale 1 gang om året i starten af august kr. 175.- men bliver man først medlem i 2. halvår er det selvfølgelig halv pris for dette første gang.

Punkt 4    Mærkedage:
                     Herrerne holder selv egen frokost   10.05 2016
                     Afslutningsturnering alle                12.05.2016
                     HMU frokost pigerne                     19.05.2016
2016/2017   Spillermøde                                  11.08.2016
                     Banko                                          20.11.2016
                     Juleturnering                                08.12.2016
Punkt 5
Frokostudvalget består i år af Rudi - Aase B - Susanne - Lene O - Anne Lise og Sonja H. Herrerne klarer det selv.

Punkt 6
Venskabskampe og resultater fortalte Annie lidt om.
Vi har tabt 4 kampe og vundet 2.
Kamp mod Tåstrup den 9.2 er desværre aflyst, da der ikke var nok af de adspurgte, der tilbagemeldte om de kunne.
17.2 holder vi 4 kant turnering og de der skal være med har fået besked af Annie. Samme dag har vi et rent herrehold der skal spille i Karlslunde og disse har også fået besked.
1.3 har vi en udekamp i Holte som destår af 6 mixpar som får besked fra Annie.
31.3 har vi hjemmekamp mod Greve hvor vi skal bruge 8 par. Det bliver både herre, dame og mixdoubler, som får direkte besked fra Annie.
Efter Annies indlæg klappede vi og takkede hende for det store arbejde med planer og kampe.

Punkt 7 Udflugt.
Eva har undersøgt Christiansborg rundvisning med Gobeliner, stalde og diverse gemakker. Det bliver evt. til September da staldene er lukkede her i foråret. Vi skulle så slutte i Tårnet med kaffe o.l. og måske kunne vi nå kirken også??

Punkt 8 Evt.
Vi fik at vide at der er bestilt nye højttalere og lys til banerne hvor det mangler.
Der er ældretræf i Lynge den 7.3 og Eva skal have besked om man ønsker at deltage inden den 10.2 så hun kan tilmelde os.
Vi skal huske generalforsamling den 26.04.2016 kl. 19.00 da der er udskiftning på formandsposten og et par udvalgsmedlemmer.
Kom og støt op om klubben.
Eva bad også om vi ville huske at give besked når vi får ny mail, adresse, telf.nr. o.l. så det kan blive rettet i vores liste.
Så sluttede vi mødet med Birthes dejlige kage til kaffen.
Tak for et fint møde. Referant Bente Alm
Husk at kigge på vores hjemmeside HMU http:/sbk70.klub-modul.dk

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul