Retningslinier for imødegåelse af seksuelle krænkelser i Stenløse Badminton Klub


Stenløse Badminton Klub 1970 (SBK70) ønsker aktivt at medvirke til at gøre en indsats for at forebygge mod seksuelle overgreb på børn og unge!

SBK 1970 har ved klubbens formand medvirket i Egedal Kommunes udarbejdelse af ”Vejledning om forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge – Retningslinjer for idræts- og ungdoms­organisationer i Egedal Kommune”.


Samværspolitik

SBK 1970 vil med brug af sund fornuft støtte op om følgende samværspolitik:

· Vi har en god omgangstone mellem voksne, børn og unge

· Vi ønsker ingen sjofle tilråb eller kommentarer

· På ture er der så vidt muligt altid mindst to trænere/ledere med

· Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum

· En træner/leder er så vidt muligt ikke alene med børn i omklædningsrummet

· Vi har respekt for børnenes og de unges blufærdighed

· Trænere/ledere inviterer ikke enkelte børn og unge hjem til sig

· Vi opfordrer alle forældre til at deltage i børnenes badminton aktiviteter, bl.a. for bedre at opdage eventuel mistrivsel

· Et nej er et nej – også i leg!

Samværspolitikken evalueres årligt af bestyrelsen og diskuteres på den årlige generalforsamling, samt ved sæson opstart i ungdomsafdelingen, hvor emnet tages op over for forældre, trænere og ledere.


Beredskabsplan

Klubbens formand, Christian Wennergren ( formand@sbk70.dkDenne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ), er til enhver tid primær kontaktperson samt pressetalsmand i eventuelle sager.

SBK70 følger den af Egedal Kommune anbefalede procedure (se vejledningens side 8 og 9, evt. via nedenstående link).

Hvis der opstår mistanke eller konstateres overgreb kontaktes formanden.


Hvem skal der søges oplysninger på?

Følgende personer skal ved sæsonstart eller kontraktindgåelse give samtykke til, at der indhentes oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister:

· Alle medlemmer af ungdomsudvalget (USU)

· Alle holdledere, der er udpeget af USU

· Alle trænere og hjælpetrænere over 18 år, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Klubbens ungdomsformand, Nicholas Lindskov, er som sekundær kontaktperson ansvarlig for, at de nævnte oplysninger indhentes samt behandles og opbevares fortroligt. Kun klubbens formand og ungdomsformand vil have kendskab til oplysningerne!


Relevante links vedrørende forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge

Egedal Kommune
Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)

Politiet (Børneattest blanketten)

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul