Spillermøde HMU 31. januar 2019

beslutninger med rødt!
Antal frem mødte var 39 - meget mindre en sædvanligt.
Dagsorden:

Mødeleder: formanden

1. På VALG:

Næstformand: Annie (2år) - valgt med applaus
Udvalgsmedlem: Marianne (2år) - valgt med applaus
Udvalgsmedlem: Connie(2år) - valgt med applaus

2. Spilleplaner/tlf./mail adrs:

spilletid kl. 16 kan blive aktuel ved hjemmekampe - Annie orienterede om denne mulige ændring kan blive aktuel.
Husk at ændringer til tlf.liste og/eller mail skal sendes til Eva.


3. Kaffe/Gave kassen til Anette: kr. 175 pr. pers . (kontant) ingen MobilePay

kr. 85.- for vores passive - indbetales i august 2019
Alle skal betale uanset om man drikker kaffe/te på vores spilledage - Vi sender hilsner på specielle mærkedage - samt en opmuntring til dem som har det svært p.g.a. sygdom og andet - spillermøder og brøddage
Beslutning: beløb til gavekasse for både aktive og passive foreløbig fastholdes på det nuværende niveau. Overskud går til ture, gaver etc.


4. MÆRKEDAGE:
herrer-frokost7/5-2019 - dato godkendt
afslutningsturnering9/5-2019 - dato godkendt
HMU-frokost14/5-2019 - dato godkendt
 
spilleplaner for dem som vil spille til ultimo juni
spillermøde1/8-2019 starter en ny sæson - forslag om en dato senere i august: afvist - 1.8 fastholdes
banko17/11-2019 - noteret
juleturnering12/12-2019 - vedtaget


5. FROKOSTUDVALG: 2018/19

     Anni S - Tove - Kirsten G - Lizzie - Hanne- Birgit R: valgt med applaus

6. VENSKABSKAMPE

Resultater af afholdte kampe: Annie udtrykte stor tilfredshed med de 7 spillede kampe, hvoraf de 5 er vundet. To tabte var Lillerød med 3-5. Herlev tabte vi med 3-9, mens de vundne kampe blev afgjort med: Frederikssund I 8-4, Frederikssund II 12-0, Taastrup 9-2, Holte 10-2.
2019
Januar 24 hjemmekamp Frederikssund II 10-2
Februar 13 hjemmekamp kantturnering: Herlev / Lillerød / Frederikssund/Stenløse
 19 udekamp Tåstrup 6/8 par blandet
Marts 13 udekamp Holte (DD) 6 par


7. UDFLUGTER 45-års jubilæum i den 1. September 2019

(arrangement den 30.august 2019)
Eva uddelte invitation til jubilæums-arrangement på Dyrehavsbakken den 30.8.2019 kl. 15.00 med spisning, revy og hyggeligt samvær. Pga billetbestilling skal tilmelding og betaling ske senest den 24. februar 2019. Udvalget håber at se rigtig mange til denne festlige fejring af 45. års jubilæet!


8. EVT:

Udvalget efterlyser et køleskab til HMU - så hvis der en nogen, der har et i overskud, modtages det med glæde!
Keld takkede på alles vegne udvalget for det store, flotte arbejde, - klapsalver - også stor ros til vores orkester ("ældretosserne"), der spiller til ældretræf - klapsalver - og så til lidt andet: er det ikke muligt at blande deltagerne til diverse arrangementer lidt mere end det sker i dag? så vi bliver blandet lidt mere/for snakket med nogle nye. Det kan f.eks ske ved lodtrækning? Udvalget greb straks forslaget og tilkendegav, at fremover bliver der bordplan ved lodtrækning.
Der var lidt kritik af afslutningen på ældretræf, bl.a. maden og afviklingen af præmieuddeling. Eva oplyste herefter, at der var 29 deltagere fra Stenløse og 7 par der vandt præmier.
Det var lidt svært at høre alle indlæg, så Erling tilbød at undersøge højtalermuligheder.


Ref.: Gita

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul