Stenløse Badminton Klub 1970

Formandsberetning 2014/15

Igen en sæson er nu ved at lakke med enden, og jeg skal fortælle lidt om hvordan sæsonen er gået. Jeg synes det er gået stille og roligt uden nogen problemer. En sæson fyldt med aktiviteter i klubben. Medlemstallet er nogenlunde det samme som sidste år.

Ungdomsafdelingen:

Har præsteret flotte resultater ved diverse turneringer, og udvalget med den ny formand i ungdomsafdelingen har igen formået at få nye spillere til klubben, ved at lave forskellige arrangementer, der tiltrækker nye spillere.

Bl.a. har Andreas, der både træner USU og SSU med stort succes, fået MINITON til klubben, og instrueret Anne-Mette og René i at undervise / lege med disse børn. Dette foregår lørdag eftermiddag.

Det er mindre børn, der endnu er for små til rigtig at spille badminton, men får "leget" badminton sammen med deres forælder, så de får lyst til at træne rigtig badminton.

Det er en stor succes, og har også givet klubben nye voksen medlemmer.

Andreas har planer om at lave en elitetræning for USU spillere fredag aften, fra kl. 18 til kl. 21. Så jeg har haft kontakt med Tennisklubben, der har den røde hal til kl. 21.
Det bliver sådan at vi låner hallen fra kl. 19.30 til kl. 21 hver fredag, men det står stadig i Tennisklubbens navn.
Her er der 5 baner, så der kan komme ekstra spillere med.

Tiden fra kl. 18 til 19.30 det bliver i vores badmintonhal, og med 4 baner.

Dette håber jeg vil blive en stor succes, så vi kan trække flere ungdomspillere til klubben, for det er jo dem, der tegner vores fremtid.

Udgifterne til træning skal være udgiftsneutral for klubben, så der kommer ikke flere penge til trænerlønninger, tværtimod vil spillerne skulle betale hvis de kommer udenbys fra.

Seniorafdelingen:

Isabella har alene klaret formandsjobbet helt fantastisk. Andreas har været træner, og jeg har kun hørt tilfredshed med hans træning, så han fortsætter også næste sæson. Der har også været problemer med at få piger til deres 1. og 2. hold, så de har måttet låne hos motionisterne, og haft nogen af de store ungdomspiller med på holdet. Og det er gået fint. Andreas er meget entusiastisk han kommer med mange nye ideer, men ikke alle kan føres ud i livet, men vi gør hvad vi kan for at SSU kan få flere træningstimer. Det er svært, vi har jo kun 4 baner, men SSU har fået 2 timer ekstra fra kl. 22-23, selv om det ikke er den bedste tidspunkt.

Motionistafdelingen:

Eliteholdet eksisterer ikke mere, da to er rykket over til SSU, og nogen er skadet. Men de to hold der er tilbage har klaret sig rigtig flot. Også de spillere der har deltaget i eksterne turneringer har klaret sig meget flot. Den interne turnering er netop slut, og vi sluttede af med fællesspisning på balkonen. Dejlig mad kan jeg sige, og rigtig hyggelig. Men der var først lige et spillermøde der skulle holdes. Otto har igen i år haft store problemer med at skaffe afløsere til den interne turnering, men klaret det fint.

Husmorafdelingen:

Kører bare derudaf, nu har vi også spillere fra Gørløse , og der kommer flere til i den nye sæson. Så jeg vil sige det er den afdeling, der er mest stabil, selv om de fleste er pensionister. Der kommer flere gengangere til afdelingen, efter de er stoppet på arbejdsmarkedet. Der kommer også flere og flere mænd med i afdelingen.

HMU har også haft travlt med at holde deres 40 års Jubilæum. Først med Jubilæumsfest med påhæng på Ølstykke Kro, derefter Jubilæums turnering med deltagelse af udefra kommende spillere, og endelig en Jubilæums-reception, hvor alle gamle HMU'er ogås er blevet inviteret. De var ca. 100 personer i hallen. Der er også blevet spillet mange Venskabskampe mod 7 andre klubber.

Endvidere har HMU deltaget i DGI Nordsjællands 3 ældretræf, der har foregået i Helsinge, Lynge og Lillerød. Det er meget populært hos HMU, så over 20 spillere har deltaget hver gang.

økonomi:

Klaus's store arbejde med at få det nye Klub-modul til at køre, og få alle registreret, gør at alt nu bliver lettere fremover med tilmelding og betaling. Medlemstallet er ca. det samme som sidste år, og økonomien er ganske god, jeg har ikke de sidste tal, men det fortæller regnskabet som Klaus lægger ud på hjemmesiden.

Vi har fornyet vores Sponsorkontrakt med Yonex, og fået lavet gode aftaler bl.a. med tøj.

USU- børnene vil få en større egenbetaling alt efter hvor mange dage de træner.

Sponsorer:

Mark er i fuld gang med opfølgning af klubbens sponsorer, nye er kommet til og gamle er stoppet, så nogen skilte skal udskiftes. Ligeledes har Mark også sendt regninger ud på fornyelse af vores klubaktier.

Banetimer:

Ved Halfordelingsmødet har SBK fået de samme timer som sidste år, og de gælder nu i 2 år. Vi har søgt om de timer gymnastikken har i badmintonhallen, men ikke fået dem. Der vil dog kunne ske forandringer, hvis alle de timer Karateklubben har på skolen, bliver flyttet til Sandbjerghallen, som der er tale om, men vi ved ikke noget foreløbig. Kommunen er som altid meget længe om at få deres planer ført ud i livet.

Medlemskab af EIF (Egedal Idræts Forening)

SBK har været med i SIS (Stenløse Idræts Sammenslutning) men nu er de 3 foreninger i ØIF - Ølstykke, SIS - Stenløse og SIF- Smørum slået sammen til EIF.

Der er dd 79 klubber tilmeldt EIF. Alle forhandlinger om problemer, tider, ansøgninger oa. skal gå gennem EIF, der er i direkte forhandling med Kommunen.

Formanden er blevet Paw Marnæs, der før var formand for SIS.

Hjemmesiden:

Er der kommet fint styr på efter, vi har fået en ny Web-master. Han har dog stadig store udfordringer, fordi det nye system ikke kan det, han gerne vil have, det skal kunne, især mht til at lægge billeder og tekst ind.

Men Morten prøver ihærdig på at få gjort hjemmesiden så indbydende og interessant som mulig. Den gamle hjemmeside er koblet sammen med den nye, så i altid kommer ind på den nye hjemmeside.

Onsdagstræning:

Det er blevet en kæmpesucces, der er kommet rigtig mange nye og Anne-Mette har trænet disse nye spillere. Timen efter er det René, der træner motionister, der spiller på hold. En stor tak til René og Anne-Mette, der har brugt deres tid på at træne disse spillere.

De har fået et dejligt socialt samvær op at stå, bl. a. var der Juleturnering med hygge bagefter.

Boldskab:

Vores boldskab er nu så gammelt, og kan stå af hvad dag, det skulle være. Aase Sonne har søgt diverse fonde og vi har modtaget 10.000 kr. fra Nordea-fonden som tilskud til et nyt. Det kan dog ikke betale et nyt, så hun søger videre hos andre fonde.

Klublokale:

Jeg er stadig i dialog med kommunen om et klublokale. De har givet afslag, men jeg har ikke opgivet endnu. EIF og SIS støtter os, og de prøver at forhandle med kommunen, så jeg tror, det vil lykkedes for os engang.

Køkkenet i 11-eren:

Det forreste rum i køkkenet er ved at blive renoveret. Vi har netop fået installeret en industriopvaskemaskine, og nu skal vi til at male væggene. Herefter vil Werner opsætte et køkkenbord og sætte nye skabe op til vores nye porcelæn. Så snart er det blevet til et, om ikke nyt, så et pænere køkken.

Banko:

Bankospillet i november under Ølstykke Bibliotek, var en stor succes som altid, hvor der var mange fine præmier og gevinster. Ca. 6000 kr. blev overskuddet, der går lige ned i klubkassen.

Bankospillet i år bliver søndag d. 22. november, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Klubmesterskaber:

Finalerne i klubmesterskaberne afholdes d. 25. april, både for seniorerne og ungdommen. Motionisternes eget SBK-Open afholdes efter disse finaler. Når alle har spillet, er der fællesspisning i hallen, og afsluttes med bowling, for de interesserede.

På finaledagen overrækkes også pokal til årets Spiller i Seniorafdelingen.

Generalforsamling d. 28. april.

Årets generalforsamling afholdes d. 28. april kl. 19.30 i lokale 64.

Her vil klubbens medlemmer få lejlighed til at debattere, året der gik, samt spørge ind til udvalgenes beretninger, og den økonomiske status.

Jeg opfordrer stærkt til, at så mange medlemmer som mulig møder op, for at give deres mening til kende.

Diverse overrækkelser:

På generalforsamlingen vil der endvidere være den traditionelle overrækkelse af EGE-Pokalen (lederpokalen) , hædersbevisninger samt lodtrækning på klubaktierne.

Klubaktier kan stadig købes via sponsorudvalget.

Sidste spilledag på de almindelige banetimer:

Bestyrelsen har besluttet at almindeligt spil kan spilles frem til d. 30. juni. Og starter igen d. 1. august, så der er kun lukket i juli måned.

Tak for indsatsen:

Jeg vil til slut sige tak for indsatsen til alle de mange, der har bidraget til at få tingene til at køre: Alle vores frivillige ledere i form af holdledere, trænere, forældre, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Tak til vores sponsorer for opbakning til vores klub, og tak til halpersonalet og Egedal Kommune for et godt samarbejde.

På gensyn til ny sæson d. 1. august 2015/16.

Eva Tøgersen, formand.

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul