HMU - referat fra spillermøde den 22.januar 2015.

På valg:
 Næstformand:   Annie H. Nielsen: Ønsker genvalg Valgt igen for 2 år
 Udvalgsmedlem: Marianne Høyer:   Ønsker genvalg Valgt igen for 2 år
 Udvalgsmedlem: Birthe Jacobsen:    Ønsker genvalg Valgt igen for 2 år
 Udvalgsmedlem: Jonna Larsen stopper før tid  -   Anette Buchardt - valgt for 1 år

2. Vedr. Tlf/mail lister:
   HUSK at give Eva besked ved ændringer

3. Spil fra kl. 14 - efter hjemmekampe:
   HUSK at give Annie besked - hvis du IKKE kan spille

4. Da HMU har fået så mange medlemmer, kniber det med spilletid til alle - så nu vil tiden fra kl. 15-16 også blive brugt.
    INGEN kan få faste tider - ALLE vil komme til at rokere mellem både de tidlige og sene tider. Hvis du IKKE kan spille
    den time som er blevet anvist - SKAL du SELV finde en afløser.

5. Kaffe / gavekassen:
   ALLE skal betale. Pengene går ikke kun til kaffe/the på vores spilledage - men også til bespisning ved vores
   spillermøder. En lille hilsen til en, som måske har det lidt svært, en hilsen til en fødselar / sølv/guldbrud eller ved anden
   form for sammenkomst - altså det kommer alle til gode.

6. Afstemning vedr. forsat træning ved Tage.
   Afstemning viste: NEJ: 37 - JA: 14
   Nogle ønskede stadig træning - Tage tilbød at hjælp / svare på spørgsmål, når han var i hallen

7. Mærkedage:
   Herrefrokost    5.marts 2015 (manglede på dagsorden)
   Afslutning    7.marts 2015
   Husmorfrokost 12.marts 2015
   Spillermøde  20.august 2015
   Banko     22. november 2015
   Juleturnering   10. december 2015

8. Frokostudvalg:
   Ingelise Sc - Birgit Sc - Gunver - Aase B - Susanne B og Rudi

9. Venskabskampe:
   En venskabskamp mod Jyllinge er aflyst. De holder pause, fordi de nu kører meget - for selv at træne - p.g.a. af deres
   nedbrændte hal har de fået lov til at træne i Himmelev.

   Kamp resultater: Perioden september 2014 - januar 2015
   4 vundne kampe - 2 tabte - 1 uafgjort - 1 aflyst + Lillerød (mangler resultater)

10. EFTERLYSNING: vi mangler Nyhedsstof på vores HMU hjemmeside
   Der mangler referater fra møder og div. arrangementer - REFERENTER ønskes !!!!

   Nedenstående meldte sig eller blev udvalgt ( ha ha .. smiler)
   Kirsten Gutton skriver referat fra Jubilumsfesten
   Deila Andersen skriver referat fra Jubilæums Receptionen
   Sonja Hultberg skriver referat fra spillermødet d.d.
   Peter Mosby skriver om oplevelser fra ældrefræf den 26.januar 2015 i Lillerød
   Annie har skrevet fra vores Jubilæums Turnering.

   OBS!!! Fremover vil der fra starten af møder blive valgt en referent.
   Ved andre arrangementer vil Eva/Annie efterlyse om nogen vil påtage sig jobbet.

11. Der mangler hjælpere til vort køkken !!
   Opvaskemaskine skal tilsluttes.
   Skabe tages ned og nye sættes op - maling af køkken

   Frivillige: Peter - Werner - Preben V og Ali - Flere må gerne melde sig.

12. Den nye sæson:
   Ny åbningstider for hallen ; 1.august 2015 til 1.juli 2016
   Der er frit spil for alle før og efter vores turneringer er afsluttet.

VEDR: HMU-spil:
   Annie vil sætte en spilleplan op fra den 1.august - 1.oktober - vi skal selv skrive os på planen. Skriv med blyant (kan
   bedre rettes). Husk at klire med din makker om vedkommende kan spille (der sker flere fejl sidst, så pludselig
   manglede der en spiller - eller også var der 3 på den ene side UHA - UHA.

13. EVT.
   Eva fortalte lidt om EIF - Egedal Idrætsfællesskab
   Fusion af - Ledøje_Smørum Idrætsforening - Stenløse Idrætssammenslutning og ølstykke Idræts Union
   Fællesskabet består af 71 idrætsgrene

   Vor ønske om et nyt klublokale er ikke død

   Vi får højtalere på balkonen, så vi bedre kan høre, hvad der bliver sagt - ved møder og kampe

   Gulvet i hal 2 er meget snavset, det bliver renset nu

   En HMU-er Vedkommende vart lidt utilfreds med ikke at spille så mange kampe, men havde til gengæld set at
   spillere, som ikke var medlem af HMU - vat kaldt til. Annie forklarede, at mange af vores venskabsklubber ikke kunne
   stille med så mange forskellige styrker, som vi kan. Når Annie planlægger kampe, taler de to klubber sammen vedr.
   styrkeforhold. Ingen er interesseret i at blæse nogen ud af banen - eller selv at blive blæst ud. Samtidig har vi en del
   skadede spiller i øjeblikket og Annie planlægger så vidt det er muligt, at man spiller sammen med sin makker. Så hvis
   makkeren ikke kan/vil - er det måske en af årsagerne.

   Med sportslig hilsen/ referent Sonja Hultberg

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul