Stenløse Badminton Klub 1970

Formandsberetning 2018/19

2. halvår, sæson 2018/2019
Året er så småt ved at være ovre, badmintonmæssigt, og det har været en god sæson. Vi har set mange nye ansigter i hallen i nærmest alle aldersgrupper, og det er fantastisk at se, at klubben vokser i både størrelse og geografi. Der har været rigeligt med arrangementer, fx ungdomstræningslejre, banko, klubdag, intern turnering, for slet ikke at nævne de netop overståede klubmesterskaber. Dér var rekordmange, i hvert fald i min tid, med 59 til spisning.

Spillemæssigt har klubben, som vanligt, været god, og vi fortsætter klubbens mission på at dygtiggøre vores spillere; og apropos mission – og vision – så er der nedsat en visionsgruppe i klubben, hvis formål det er at lægge en langsigtet strategi for klubben. Sportsligt, økonomisk, menneskeligt. Vi søger massere input, så hvis man er interesseret er man velkommen til at henvende sig om at deltage i fremtidige møder.

Derudover er der nedsat en gruppe til at lave forarbejdet til et sponsorudvalg. Her er man naturligvis også velkommen til at dele ud af sin viden og sine ideer. Til næste år har klubben 50-års jubilæum, og i den anledning vil der komme en opfordring til klubbens medlemmer om at hjælpe til frem imod denne milepæl for klubben. Der vil blive nedsat en jubilæumsgruppe senere.

Tilbage er der at sige: tak for i år, tak til alle de frivillige i klubben, og rigtig god sommer.

Venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Christian Wennergren Kruse

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul