Formandens Midtvejsberetning December 2013

Først vil jeg ønske alle en rigtig glædelig samt et godt nytår.

Og dernæst vil jeg berette lidt om, hvad vi som bestyrelse har haft af udfordringer i det første ½ år.

Det var virkelig en stor mundfuld, vi som en næsten hel ny bestyrelse påtog os ved generalforsamlingen i april.

Kun kassereren og HMU-formanden samt Sponsorudvalgs-formanden er de samme, og jeg må sige, at kassereren har gjort et stort arbejde.

Den største mundfuld for ham har uden tvivl været at få det nye betalingssystem - Klubmodul installeret, og få det til at køre. Det har voldt Klaus rigtig mange problemer, og har taget lang tid at få det i gang, men nu kører systemet med stor forsinkelse.

Dernæst blev den næste mundfuld at få fat i alle medlemmer, og fortælle dem, hvordan systemet virker, og hvordan de selv kan registrere sig, og betale kontingent i Klubmodulet.

Vi ved pt ikke hvor mange medlemmer, vi har i klubben, fordi registreringen sker ved betalingen, og indtil nu er det kun godt halvdelen, der har betalt kontingent, så nu må vi i gang med næste mundfuld, at få fat i medlemmerne på diverse spillesteder.

Banelederfunktionen er ny, og er efter lang tid endelig blevet overdraget til den nye baneleder Hardy. Han er nu i gang med at få styr på alle banetimer, hvor der er sket ændringer siden sidste sæson, og få fat i medlemmerne, og vejlede dem i det nye betalingssystem, og samtidig få deres mailadresser mm, så vi fremover kan kontakte dem pr. mail.

Klubbens sponsorkontrakt med YONEX, udløber 1/7-2014, så også her har bestyrelsen en stor opgave at få forhandlet en ny kontrakt til klubben.

Med i den gamle kontrakt var spilletøj til holdspillerne, samt en godt tilbud til resten af klubben til tøjindkøb. Dette tøj er blevet beundret meget ved diverse turneringer i alle afdelinger.

Klubbens nye Hjemmeside har også taget lang tid at få op at stå, og få overdraget til den nye Webmaster- Martin. Samtidig er der også meget nyt, den nye Webmaster skal lære, så der er meget, der mangler at komme på hjemmesiden. Klaus har også her gjort et stort arbejde, og fået en masse af de gamle ting opdateret, og lagt ind på hjemmesiden.

Men alle udvalg har selv en opgave at få nyheder lagt ind, og fjernet noget af det gamle.

Vores nye Sekretær - Anne Mette, er en utrolig vaks pige, og er hurtig kommet ind i alle opgaver.

Hun og René er samtidig onsdagstræner for nye motionistspillere, der gerne vil lære noget mere, og det er en stor succes. Der er kommet en del nye spillere til klubben.

USU’s nye formand – Per, samt hans udvalg har også fået lidt styr på de unge. Desværre er der så stor udskiftning hele tiden, så der skal gøres et stort arbejde for at fastholde dem, og få nye medlemmer til klubben.

Den tidligere SSU træner Debbie har i to sæsoner trænet pigerne i USU. Men har nu meddelt at hun stopper, så nu er det SSU’s træner Anders, der træner USU om onsdagen. Det er spillerne og udvalget godt tilfredse med. Samtidig er der flere ungdomstrænere og hjælpetrænere, der gør et stort arbejde ved at træne de unge mennesker.

Også i SSU er Anders faldet godt til. Spillerne er glade for ham og for den nye træningsstil.

Han kommer med et frisk pust og nye ideér, så nu mangler vi bare at få fat i flere piger. Det er et stort problem, at SSU hver gang skal ud og bruge motionistpiger, for at der kan spilles en holdkamp.

De to nye piger Isabella og Amalie, der deler SSU-formandsskabet er gået til opgaven med stort gåpåmod, og gør det godt.

MSU og HMU kører som altid rigtig godt. Helene er igen gået ind som MSU-formand og brænder for opgaven, som jeg selv, der også er HMU-formand. Det er de trofaste spillere, i de to afdelinger, der bærer klubben igennem alle vanskeligheder, og som gør at USU og SSU kan eksistere, og have gode trænere.

MEN, MEN, MEN HVORLÆNGE!!!!!!!

Sponsorudvalget ved Mark, er i gang med at få fornyet alle sponsorkontrakter, så vi kan få penge i kassen.

Klubbens årlige Bankospil fandt sted d. 24. november, og var godt besøgt, med 24 deltagere mere end sidste år. I alt 84 deltog, og havde en god dag, og kunne vinde en masse dejlige præmier, og spise nogle dejlige kager. Flere slæbte mange præmier hjem, men der var også få, der slet ikke vandt noget, desværre. Vi fik et fint overskud på ca. 6.000 kr.

En opgave som har været i gang i lang tid, var ansøgningen om ombygning af lokale 9 og 10 til et KLublokale for badmintonklubben.

Ansøgningen har længe ligget hos kommunen, som kræver en masse, for at det kan lade sig gøre.

Derved bliver det en dyr affære, og det har kommunen ikke budget til, men nu er det et nyt budgetår, så vi håber, der kan findes nogen penge til os.

I øjeblikket er bestyrelsen i gang med at lave nogen ansøgninger til diverse fonde, om vi evt. kan få tilskud til ombygning, og til inventar, for det skal der jo også til.

Som I kan læse, har Bestyrelsen store udfordringer at arbejde med, også i fremtiden.

Men jeg vil rose alle mine bestyrelsesmedlemmer, fordi de alle er villige til, og har gjort et stort arbejde, for at klubben kan køre videre som hidtil.

SBK 70 v/ Eva Tøgersen, formand

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul