Formandsberetning 2013/14

Sæsonen 2013/14 er på vej mod sin afslutning, og det er tid til at gøre status for endnu en sæson fyldt med aktiviteter i vores badmintonklub. Medlemstallet er dalet en smule.

Sportsligt:

Det seneste år har et langt stykke hen ad vejen lignet det forrige år.

Ungdomsafdelingen:

Har præsteret flotte resultater, og udvalget med den ny formand i ungdomsafdelingen har formået at få nye spillere til klubben, ved at lave forskellige arrangementer, der tiltrækker nye spillere. Så medlemstallet nu igen er stigende.

Debbie, der sidste år trænede pigerne, er stoppet, så der har været andre trænere i år, og næste år kommer igen nye trænere til.

Seniorafdelingen:

Har haft problemer med at få piger til deres 1. og 2. hold, så de har måttet låne hos motionisterne. Alligevel er det gået fint med begge hold.

De har haft en god og engageret træner i Andreas, som også fortsætter næste år.

Isabella og Amalie har delt formandsposten, og har gjort det godt.

Motionistafdelingen:

Har haft en forrygende sæson på Amtsplan, selv om også de har været ramt af skader. Eliteholdet blev nr. 2 og derfor inviteret med til Landsmesterskabet. Og hold 1 blev nr. 6.

Otto har igen i år haft store problemer med at skaffe afløsere til den interne turnering, men klaret det fint.

Husmorafdelingen:

Er nok den afdeling, der er mest stabil, selv om de fleste er pensionister. Der kommer flere gengangere til afdelingen, efter de er stoppet på arbejdsmarkedet. Der kommer også flere og flere mænd med i afdelingen.

Der bliver spillet mange Venskabskampe mod andre klubber.

Afdelingen har 40 års jubilæum d. 1. september 2014, og afdelingen er i fuld gang med at forberede en Reception i hallen, samt en Jubilæumsturnering d. 30. september, og en Fest for spillerne med påhæng d. 27. september.

Økonomi:

Klaus har haft et kæmpearbejde med at få det nye Klub-modul til at køre, og få alle registreret. Han har været rundt og hjælpe os, der ikke har kunnet finde ud af at betale kontingent på systemet. Det er nu lykkedes, og næste år skulle kontingentbetalingen ske automatisk.

Boldforbruget har været mindre i alle afdelinger, og vi må deraf konstatere at boldene har været gode. Generelt ser økonomien fin ud. Der bliver et lille underskud, men vi fastholder kontingentpriserne næste år.

Vores Sponsorkontrakt med Yonex udløber d. 1. juli, så Peter er fuld gang med at forhandle og indhente tilbud på ny kontrakt.

USU- børnene vil få en større egenbetaling alt efter hvor mange dage de træner. De vil få SSUs træner Andreas til bl.a. at være med til at træne dem.

Sponsorer:

Mark er i fuld gang med opfølgning af klubbens sponsorer.

Banetimer:

Efterhånden har Hardy næsten fået styr på alle banetimer, og fået registreret hvor de spiller. Vi har søgt om de samme spilletider som sidste år. Endnu ved vi dog ikke, om vi får det, for skolen har meldt ud, de vil have alle timer fra kl. 8-16 hver dag pga den nye skolereform. Det vil gå ud over USU børnene, der træner fra kl. 15 hver dag. Ligeledes vil det berøre Husmorafdelingen, der træner torsdag fra kl. 12-17. Men vi krydser fingre for at det lykkedes os at få hallen i vores timer alligevel.

Hjemmesiden:

Der sker ikke så meget her. Klaus har lagt en masse ting ind, og overført fra den gamle hjemmeside, men vi mangler en engageret Web-master, der vil gøre vores hjemmeside indbydende og spændende.

Onsdagstræning:

Der er kommet en del nye motionister til klubben. Anne-Mette har trænet disse nye spillere. Timen efter er det René, der træner motionister, der spiller på hold. Det er gået så fint, og har været en stor succés. Desværre stopper René efter denne sæson, så hvad der sker er ikke afklaret. Men en stor tak til René og Anne-Mette, der har brugt deres tid på at træne os gratis ovenikøbet.

Boldskab:

Vores boldskab er nu så gammelt, og kan stå af hvad dag, det skulle være, så for at komme det i forkøbet, er Aase Sonne og jeg ved at undersøge, og skrive til en masse fonde, hvor det kunne tænkes, de ville støtte en klub med et tilskud til et nyt boldskab. Vi har på nettet set, der er klubber, der har fået tilskud til nyt boldskab, så vi håber også det lykkedes for os.

Klublokale:

Jeg er stadig i dialog med kommunen om et klublokale. De har givet afslag, men jeg har ikke opgivet endnu. EIF og SIS støtter os, og de prøver at forhandle med kommunen, så jeg tror, det vil lykkedes for os engang.

Køkkenet i 11-eren:

I det forreste rum i køkkenet, har Aase Sonne og jeg planer om at få nye køkkenskabe sat op. Aase er også i gang med at lave ansøgninger til diverse fonde, om støtte til nye skab, komfur, ovn, opvaskemaskine o.m.a. så vi kan få et pænt køkken til alle vores ting.

Vi kan kun få et nej.

Banko:

Bankospillet i november under Ølstykke Bibliotek, var en stor succes som altid, hvor der var mange fine præmier og gevinster. Ca. 6000 kr. blev overskuddet, der går lige ned i klubkassen.

Bankospillet i år bliver søndag d. 23. november, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Klubmesterskaber:

Finalerne i klubmesterskabet afholdes d. 26. april, både for seniorerne og ungdommen. Motionisternes eget SBK-Open afholdes efter disse finaler. Når alle har spillet, er der fællesspisning i hallen, og afsluttes med bowling, for de interesserede.

På finaledagen overrækkes også pokal til Årets Spiller i Seniorafdelingen.

Generalforsamling d. 29. april.

Årets generalforsamling afholdes d. 29. april kl. 19.30 i lokale 64.

Her vil klubbens medlemmer få lejlighed til at debattere, året der gik, samt spørge ind til udvalgenes beretninger, og den økonomiske status.

Jeg opfordrer stærkt til, at så mange medlemmer som mulig møder op, for at give deres mening til kende.

Valg til udvalgene:

I år har vi den glædelige nyhed at alle i bestyrelsen gerne vil fortsætte et år endnu.

I udvalgene er der også kun en udskiftning. Kirsten Thomsen forlader USU. Kirsten har haft rollen som kasserer i USU. Stor tak til Kirsten for hendes arbejde i USU.

MSU får et ekstra medlem i udvalget, som de har manglet i flere år, det er Cecilia Højbjerg.

På formandsposten bliver jeg et år mere, men allerede nu vil jeg sige, jeg håber, der er en, der vil overtage jobbet til næste generalforsamling. Det har været en stor udfordring for mig, men jeg har haft stor hjælp af især Klaus, Anne-Mette og Helene. Så en stor tak til dem.

Diverse overrækkelser:

PÅ generalforsamlingen vil der endvidere være den traditionelle overrækkelse af EGE-Pokalen (lederpokalen) , hædersbevisninger samt lodtrækning på klubaktierne.

Klubaktier kan stadig købes via sponsorudvalget.

Sidste spilledag på de almindelige banetimer:

Som traditionen byder det, vil der igen i år være mulighed for frit spil om onsdagen i Stenløsehallen frem til skolernes efterårsferie.

Tak for indsatsen:

Jeg vil til slut sige tak for indsatsen til alle de mange, der har bidraget til at få tingene til at køre: Alle vores frivillige ledere i form af holdledere, trænere, forældre, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Tak til vores sponsorer for opbakning til vores klub, og tak til halpersonalet og Egedal Kommune for et godt samarbejde.

På gensyn til ny sæson d. 15. august 2014.

Eva Tøgersen, formand.

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul