Stenløse Badminton Klub 1970

Formandsberetning 2015/16

Endnu en sæson er nu ved at være slut. Det er min 3. og sidste sæson som formand for SBK. Fremover vil der komme nye kræfter til, heldigvis. For 3 år siden sagde jeg kun ja til at være formand for 1 år, for at klubben ikke skulle lukke og slukke. Men først nu har en kandidat meldt sig frivilligt, så nu kan jeg med god samvittighed sige stop, og koncentrere mig om formandsposten i HMU.

Jeg synes de 3 år er gået stille og roligt uden de store problemer, men der er dog sket meget i de 3 år mht aktiviteter i klubben. Medlemstallet er nogenlunde det samme, nogen falder fra og nye kommer til.

Ungdomsafdelingen:

Andreas, der både træner USU og SSU med stort succes, har fået MINITON til klubben. Det er mindre børn, der endnu er for små til rigtig at spille badminton, men får "leget" badminton sammen med deres forælder, så de får lyst til at træne rigtig badminton.

Endvidere har vi fået ACADEMITRÆNING for de dygtigste USU børn + udenbys børn, som Andreas også står for, og det er også en stor succes. Stenløse er blevet kendt rundt omkring.

Mange børn er ude og spille turneringer, og kommer også hjem med præmier. Vores U17 og U19 børn har vundet deres række og rykker op i næste række næste sæson. Rigtig flot klaret.

Seniorafdelingen:

I SSU er der også kommet en del nye dygtige spillere til, så den mangel på damer, der var før i tiden, er der heldigvis ikke mere. Både 1. og 2. holdet har vundet oprykningsspillet, så nu skal 1. holdet spille i Sjællandsserien og 2. holdet i Serie 1. Meget flot klaret af vores spillere.
Lidt af æren må nok tilfalde træner Andreas, der formår at motivere spillerne, så de yder deres bedste.
Vi har netop tegnet en ny kontrakt med Andreas, der gælder for 2 år.

Motionistafdelingen:

MSU går fint, men desværre er der nedgang i antallet, så der er problemer hvert år, der skal laves planer til Intern turnering. Afbud og skader gør at Otto får tyndere og tyndere hår af at klø sig i håret, for at få det hele til at gå op. Men der er et fantastisk sammenhold, det er så hyggeligt at starte turneringen med en kop kaffe og en lille én og lidt hyggesnak, inden vi starter spillet. Og på den sidste spilledag er hele balkonen fyldt op til fælles spisning efter spillet. Dejlig mad og drikke, kan jeg sige, rigtig hyggelig. Men først er der lige et spillermøde, der skulle holdes, samt uddeling af præmier og kampkrus.

Husmorafdelingen:

Får flere og flere medlemmer. Det lyder paradoksalt, da det jo er en pensionistafdeling, når vi ser på alderen, men der er virkelig gang i HMU. Det er nok rygterne, der går om hvor hyggeligt og socialt, der er i HMU. Men samtidig er badmintonspillet jo en meget vigtig del. Der er deltagelse i 3 ældretræf i løbet af sæsonen, hvor ca. 30 spillere er med. Endvidere er der Lillerød Ladies Cup, samt alle Venskabskampene. Så der bliver spillet rigtig meget i HMU med Socialt samvær bagefter.

Sæsonen slutter med en Damefrokost og en Herrefrokost.

økonomi:

Klaus's store arbejde med at få det nye Klub-modul til at køre, og få alle registreret, gør at alt nu bliver lettere fremover med tilmelding og betaling. Medlemstallet er ca. det samme som sidste år, og økonomien er ganske god, jeg har ikke de sidste tal, men det fortæller regnskabet som Klaus lægger ud på hjemmesiden.

Vi har fornyet vores Sponsorkontrakt med Yonex for 6 år, og fået lavet gode aftaler bl.a. med tøj, så nu skal SSU og USU have nyt spilletøj hvor der ikke står Handelsbanken bagpå. Desværre er de ikke sponsor mere, så det er en gratis reklame de får.

USU- børnene vil få en større egenbetaling alt efter hvor mange dage de træner.

Sponsorer:

Mark og Bente har desværre meldt sig ud af sponsorudvalget, så vi søger nye, der har lyst til at gøre noget for klubben ved at skaffe sponsorer, der kan støtte klubbens økonomi. Træner Andreas har en masse kontakter, så han vil forsøge at skaffe nye sponsorer til klubben, men det holder jo ikke i længden, han skal have hjælp. Klaus er ved at få et overblik over de sponsorer vi har, og få udsendt regninger, og lavet nye aftaler.

Banetimer:

Ved Halfordelingsmødet sidste år, har SBK fået de samme timer som forrige år, og som også gælder for næste sæson, da det nu er 2 årig aftale. Men ved et nyligt møde, har jeg søgt yderligere timer, bl.a. de timer gymnastikken har i badmintonhallen om tirsdagen, men ved ikke endnu om vi får dem. Også på Sandbjergskolen har jeg søgt om flere timer til vores børn. Men det er svært med de halforhold vi har i Stenløse. Alle klubber vil have flere timer, men vi kan dog bevise at vi får flere og flere børn, så vi virkelig har behov for flere timer.

Medlemskab af EIF (Egedal Idræts Forening)

SBK er medlem i EIF, og det er dem vi skal gå til, hvis vi har problemer, da det er gennem EIF, vi skal forhandle med Kommunen. Formanden er blevet Paw Marnæs, der før var formand for SIS.

Hjemmesiden:

Der er kommet fint styr på efter, vi har fået en ny Web-master. Han har dog stadig store udfordringer, fordi det nye system ikke kan det, han gerne vil have, det skal kunne, især mht til at lægge billeder og tekst ind. Men Morten prøver ihærdig på at få gjort hjemmesiden så indbydende og interessant som mulig. Den gamle hjemmeside er koblet sammen med den nye, så i altid kommer ind på den nye hjemmeside.

Onsdagstræning:

Det er blevet en kæmpesucces, der er kommet rigtig mange nye og Anne-Mette træner disse nye spillere. Timen efter er det Lars, der træner motionister, der spiller på hold. En stor tak til Lars og Anne-Mette, der bruger deres tid på at træne disse spillere.
De har fået et dejligt socialt samvær op at stå, bl. a. var der Juleturnering med hygge bagefter.

Klublokale:

Vi har fået afslag fra kommunen til at lave et klublokale, men ideén er ikke død endnu. Der er nye kræfter i SSU der vil prøve endnu engang at få lavet et lokale på en eller anden måde. Så jeg ønsker dem held og lykke, jeg håber virkelig det vil lykkes. EIF støtter os, og de prøver også at forhandle med kommunen, så måske lykkedes det engang.

Køkkenet i 11-eren:

Det er nu færdig, med det vi nu kan og må gøre, og det fungere også fint. Vi er glade for alt det arbejde så mange frivillige fra HMU har brugt deres fritid på. Det er Werner Laursen fra HMU, der har været primus motor for hele projektet. Og det er HMU der har betalt den største del af udgifterne. Penge som vi har fået ved overskuddet fra vores Venskabskampe, så det er kommet hele klubben til gavn. Klubben har betalt for porcelæn og glas, så det er et fint bord, vi kan dække på balkonen. Også vores opvaskemaskine er vi glade for.
Banko:

Bankospillet i november under ølstykke Bibliotek, måtte desværre aflyses, da der netop denne dag blev snestorm, så alle veje var lukkede. Men vi prøver til næste november igen, det plejer jo at være en stor succes.

Bankospillet i år bliver søndag d. 20. november, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Klubmesterskaber:

Finalerne i klubmesterskaberne afholdes d. 16. april, både for seniorerne og ungdommen. Motionisternes eget SBK-Open afholdes efter disse finaler. Når alle har spillet, er der fællesspisning i hallen, og afsluttes med bowling, for de interesserede.

På finaledagen overrækkes også pokal til årets Spiller i Seniorafdelingen.

Generalforsamling d. 28. april.

Årets generalforsamling afholdes d. 28. april kl. 19 i lokale 64.

Her vil klubbens medlemmer få lejlighed til at debattere, året der gik, samt spørge ind til udvalgenes beretninger, og den økonomiske status.

Jeg opfordrer stærkt til, at så mange medlemmer som mulig møder op, for at give deres mening til kende.

Diverse overrækkelser:

På generalforsamlingen vil der endvidere være den traditionelle overrækkelse af EGE-Pokalen (lederpokalen) , hædersbevisninger samt lodtrækning på klubaktierne.

Klubaktier kan stadig købes via Klaus, vores kasserer.

Tak for indsatsen:

Jeg vil til slut sige tak for indsatsen til alle de mange, der har bidraget til at få tingene til at køre: Alle vores frivillige ledere i form af holdledere, trænere, forældre, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Tak til vores sponsorer for opbakning til vores klub, og tak til halpersonalet og Egedal Kommune for et godt samarbejde.

På gensyn til ny sæson d. 1. august 2016/17.

Husk at gå ind på hjemmesiden og se de sidste nyheder i klubben på :
Sbk70.klub-modul.dk

Eva Tøgersen, formand.

  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul