Stenløse Badminton Klub 1970

2019/2020 - Beretning fra udvalgene

HMU-beretning sæson 2019/2020

En afsluttende sæson sket på en meget usædvanlig måde som alle ved.

Intet blev spillet færdig, eller vi kunne få lov til at sige farvel med maner som vi plejer.

Afslutningsturnering, Husmorfrokost eller Herrefrokost, hvor vi uddeler Husmorpokal og Ølkrus kunne forgå som vi plejer. Det har vi udsat til august, hvor vi håber alt er lidt mere normalt igen.

I HMU er 2 meget afholdte spillere desværre afgået ved døden, ikke på grund af corona men af langtidssygdom.

Tilbage er vi i dag 28 damer og 30 herrer + 10 passive medlemmer.

Men om der kommer en ny sæson for os det ved vi endnu ikke, vi har ikke hørt om vi får vores torsdag næste sæson, så vi ved ikke om vi skal gå protesttog til kommunen. Det hjalp sidste år hvor Allan formulerede vores klage til kommunen og hvor vi havde møder med dem. Håber ikke vi skal til det samme i år, ellers ser det sort ud for både HMU og SBK i det hele taget, for vi er en stor del af klubbens indtægter.

Vi har haft Venskabskampe mod 9 klubber og været til 4 Ældretræf i DGI Nordsjælland, så vi er stadig meget aktive, og dette går fint med resultaterne.

D. 1 september havde HMU 45 års jubilæum, som vi fejrede med en tur på Bakken. Først spisning på Den Hvide Hest, derefter ind og se Cirkusrevyen. Det var en festlig dag, med meget stor tilslutning, hvor mange havde deres ægtefæller med også.

Vi har haft Spillermøde i januar, hvor vi også havde valg, Eva som formand (vælges på generalforsamlingen) og Musse og Ingelise som blev valgt for 2 år. Ellers blev diverse ting drøftet.

Fordi vi længe har klaget over højtalerne i hallen, og der intet skete, har Jørgen skaffet et lille anlæg, som vi kan sætte op ved diverse arrangementer. Det har hjulpet, hvis vi altså får det samlet rigtigt. Det hjalp der kom en fagmand til, Poul Erik fik det lynhurtig samlet.

Jeg vil takke alle i HMU for den store støtte vi altid får i udvalget, når vi har behov for det.

Tak for jeres hjælp ved vores arrangementer, det er dejligt at vide der bliver sat pris på udvalgets arbejde.

Endvidere vil jeg takke alle i udvalget for det fantastiske samarbejde vi har.

God sommer til alle.

HMU / Eva

USU-beretning sæson 2019/2020

Forældremøde ved sæsonstart

Ugen efter sæsonstart inviterede udvalget til forældremøde - denne gang i Ganløsehallen, hvor der var arrangeret badmintonlege for børnene i hallen under forældremødet. Udvalget og cheftræner Andreas gav de fremmødte forældre en briefing omkring, hvordan træningen i USU foregår, hvilke forventninger der er til både børn og forældre, og en generel intro til, hvad det vil sige at gå til badminton samt udvalget opgaver og det bidrag man som forælder forventes at have. Efter mødet var vi så heldige, at en forælder - Nicholas - valgte at melde sig til USU-udvalget, hvilket bragte os op på 4 medlemmer.

Holdturnering

I oktober startede holdturneringen op. I år er var der tilmeldt 6 hold fra U11 til U17/U19. 4 af holdene er rene Stenløse hold, og 2 var blandede hold indgået i samarbejde med Ølstykke “Team Egedal”. Både helt nye og spillere med flere års erfaring deltager i holdturneringen, og forældre til spillerne er fantastiske holdledere. Der har været gode opslag på Facebook, hvor vi hører om både sejre og tabte kampe, men hvor alle nyder kampene og sammenholdet.

Vores U11 og U15 Stenløse blev, og vores blandede hold U17/19 Team Egedal, ville være gået videre til DMU-hold og U11 ville være gået videre til SM henholdsvis som nr. 2, 1 og nr. 3 i deres pulje, som resultatet stod inden Covid-19.

Klubtur - LBS

Sidste weekend i september bød på årets klubtur til LBS i Vejle med 9 unger fordelt på alderen U13-U15 år. En hyggelig tur, som var noget mere udfordrende end den plejer, da arrangøren i år havde fordelt spillerne i flere haller med op til en ½ times kørsel fra udgangspunktet i Vejle. Dette medførte desværre en oplevelse af en splittet klubtur, hvor vores spillere ikke kunne give samme opbakning til deres klubkammerater. Samtidigt var vi 2 voksne med på turen, og med en fordeling i 5 haller, var vi udfordret på vores tilstedeværelse. Kombineret med at turneringen er flyttet væk fra efterårsferien, har Ungdomsudvalget derfor besluttet at kigge efter andre turneringer i sæsonen 2020/2021, som kan fungere som klubtur.

Stenløse turnering 2019

Vi afholdt igen ungdomsafdelingen egen turnering d. 23.-24. november, hvor begge haller var fyldt med ungdomsspillere fra U15 ABCD. Der blev spillet 280 kampe på de 2 dage, og turneringen gav et overskud på ca. 11.000 kr. til klubben. Turneringen kunne ikke have været afholdt uden hjælp fra rigtig mange af vores medlemmer både fra ungdom, senior, motionister og husmødre, samt forældre. De skal have en kæmpe tak for deres store hjælp. Vi kan allerede nu afsløre, at turneringen bliver afholdt igen samme weekend i 2020, og igen med 15 ABCD..

Juleafslutning

18. december afsluttede vi første del af sæsonen af med en hyggelig juleafslutning, hvor cheftræner Andreas, som altid havde planlagt en super arrangement fyldt med både balloner, nisser og sorte sække på banen. En udfordrende eftermiddag med masser af latter og skøre påfund….og selvfølgelig æbleskiver, saftevand og præmier.

Badmintonweekend

Vores første planlagte arrangement - badmintonweekend med overnatning i Ganløsehallen i 2. weekend af september - måtte vi desværre aflyste pga en fejl i kommunikationen mellem trænerne og Usu-udvalget.

Badmintonweekenden i februar blev afholdt med stor succes med 25 deltagere, hvor børnene igen nød godt af trænernes påfund, og kreative forslag til træning, en hyggelig lørdag aften med pizza og overnatning, samt en formiddag med Julie Quistgaard som træner. En weekend med glade, motiverede - og trætte - unge spillere, som fik lært og hygget en masse.

SFO- og Skoleforløb i Veksø

I løbet af året har vi igen kunne afholde både SFO- og skoleforløb med cheftræner Andreas, som har brugt sine fantastiske evner til at give børnene en god forståelse for badminton og sammen med et godt tilbud også givet dem lyst til at prøve badminton af hos os. Det har bragt flere nye medlemmer ind i klubben.

Hjælpetrænere

Vi har - efter ihærdig indsats - haft vores hjælpetrænere på vores eget planlagte trænerkurset, så vi har gode og motiverede hjælpetrænere til næste sæson. Det udvalget ambition at uddanne vores hjælpetrænere via kurser fra DGI i det omfang de selv ønsker det, og med mulighed for at komme videre på trænerkurser - dette er en enestående mulighed for børnene til at uddanne sig til kommende fritidsjob og for både selvudvikling og bedre forståelse for badmintonen.

Klubmesterskab

Klubmesterskabet blev desværre aflyst grundet Covid-19. Det tegnede sig ellers til at blive et år med ekstra mange tilmeldinger og hele 2 dage, hvor vi I USU kunne have det sjovt, spille en masse gode kampe og styrke fællesskabet. Dem må vi have til gode til næste sæson.

Udvalgets vision

I øjeblikket arbejder vi på en vision for Usu-udvalget - som er en videreudvikling af den fælles vision i klubben - hvor vi bl.a. vil høre børnene, hvad de mener der skal til for at vi har den bedste klub. Dette kommer til at foregå ved at én fra udvalget bruger 10 min på nogle af træningerne, hvor vi beder børnene komme med alle deres tanker og idéer. Vi vil så arbejde deres input ind i vores visionsplan, og sende den ud til alle, så I kan se, hvad der kan give jeres børn et fantastisk fællesskab i klubben. Inden vi gør dette har vi en stor bøn til, at I som forældre committer jer til at få opfyldt nogle af deres ønsker, så vi ikke skuffer børnene.

Opsummering og tak

Samlet set har det været en spændende, udfordrende, hyggeligt og lærerigt år, hvor klubbens sammenhold, som altid har været fantastisk, og hvor medlemmerne har lært hinanden godt at kende.

Ungdomsudvalget er gået fra 4 medlemmer til 3, og har ved hjælp af udførlige vejledninger, gode indsatser og fælles hjælp fået gennemført alle vores planlagte aktiviteter. Her skal lyde en stor tak til alle forældre, som har hjulpet til vores arrangementer - I er uvurderlige, tak for et super samarbejde på tværs af klubbens afdelinger, så vi fik afholdt en succesfuld turnering, og tak til vores dejlige medlemmer, som altid bidrager med lyst og motivation i de forskellige arrangementer.

Sæsonen 2020/2021

Pt. ser vi ind i en sæson med muligheder for vores børn, som vi ikke vil gå glip af. Holdene er fyldt med unge spirende talenter, som brænder for at komme til turneringer og for at træne.

Vi har indgået en 2 årig kontrakt med vores Cheftræner Andreas med flere coaching timer indlagt, så vi får yderligere fokus på det enkelte barns behov og ønsker for udvikling.

Vi har også indgået ny aftale med Jonathan om at fortsætte træningen om tirsdagen.

I skrivende stund er vi i dialog med en ny træner til fredagens tider og til 1-2 begynderhold i Veksø.

Et super godt hold, som vi glæder os til at nyde godt af.

Usu-udvalget søger i høj grad nye medlemmer, og det er nødvendigt for at kunne tilbyde vores børn en spændende og alsidig klub med gode og lærerige arrangementer, som knytter fællesskabet sammen i klubben. Vi er et udvalg som sammen driver en skøn klub, og vi hygger os med at skabe gode rammer for børnene. Jo det kræver nogle timer ud af hverdagen, men de bliver givet 1000-fold igen ved at se børnenes glæde ved hvert arrangement, i hvert venskab de indgår og i den udvikling vi følger hos det enkelte barn.

Med et udvalg bestående af 2 medlemmer og en stor hjælpende hånd fra senior, kan vi ikke opretholde samme aktivitetsniveau, som vi hidtil har kunne. Det betyder, at vi går en sæson i møde, hvor vi som ungdomsafdeling kun kan tilbyde træninger og holdkampe, hvor vi er så heldige, at Anne Holck Rosendal har tilbudt sin hjælp.

Vores planlagte turnering d. 21.-22. november er fastlagt, og alt overskudstid vil gå til denne.

Badmintonweekend, klubturer, juleafslutning, klubmesterskab og sæsonafslutning kan kun afholdes, hvis vi er flere i udvalget, og/eller nogle forældre driver arrangementet.

I starten af sæsonen vil der blive sendt en årsplan ud med udførlige vejledninger til hvert arrangement, og der vil være opgaver af mange forskellige arter. Arrangementerne vil dog kun blive en realitet, hvis forældrene tager teten.

MSU-beretning sæson 2019/2020

Aldrig er en sæson sluttet på sådan en mærkelig måde, det har ingen af os nogen sinde oplevet før. Coronaen indtog Danmark. Onsdag aften den 10.marts til træning blev deltagere ringet op, at der var begyndt hamstring af gær og toiletpapir, og at der var lange køer i butikkerne. Dagen efter lukkede halen og vi er ikke i gang endnu.

Vi blev aldrig færdige med hverken intern turnering eller de eksterne kampe vi spiller gennem DGI.

Onsdagstræningen har været som den plejer, med let øvede fra kl. 19-20 og for øvede og holdspillere fra kl. 20-22. Holdene er fyldt op, men det er sjældent, alle møder op. Få stopper og nogle nye kommer til. Vi vil gerne i MSU arbejde op at få mere træningstid til de let øvede.

Vi havde 3 hold, der spillede eksterne kampe i DGI Nordsjællands regi, 2 (4+4) hold, 1 hold i eliterækken og 1 hold i serie 5 og 1 hold (2+4) i serie 4. Alle holdene spillede godt og lå i den gode ende, da vi brat stoppede.

Den interne turnering kom til at se lidt anderledes ud, da der var mange damer der var stoppet. Men vi fik lavet 3 hold, hvor vi valgte at 1. damerne kun skulle spille mix og 6,7 og 8 herre kun skulle spille damedouble.

Det er gået fint, men vi nåede kun at spille 4 runder. Vi fik ikke holdt intern afslutning med fællesspisning, den hygge har vi til gode.

Der har været afløsere på alle holdene, og stort tak til jer der altid siger ja til at hjælpe. Det er ikke altid nemt for Otto at finde reserver.

MSU står for morgenmaden, men som noget nyt, har vi indført at man hver især rydder væk efter sig selv og sætter tingene i opvaskemaskinen, for at afhjælpe dem der altid står tilbage med hele oprydningen. Tak fordi I tog imod det på en dejlig positiv måde.

Husk enten at melde til eller fra intern til næste sæson. Til på hjemmesiden og fra hos kassereren.

Jeg er helt sikker på at alle savner badminton. Danmark er ved at være tilbage, men vi afventer stadig svar fra kommunen om hvornår og hvordan vi kan starte op igen.

Tak til MSU udvalget for et godt samarbejde i gennem sæsonen og god sommer til alle.

Helene

SSU-beretning sæson 2019/2020

Sæsonen 19/20 er slut. Og det bliver en sæson vi sent vil glemme.

For det første fordi Corona fik overtaget det sidste af sæsonen, vi mistede en vigtig holdrunde og en masse dyrebar træning. Og for det andet fordi det blev sidste sæson i en længere årrække med vores træner, Andreas. Det betyder et på gensyn til Andreas og et stort tak for mange gode, lærerige år. Det betyder også, at vi i seniorafdelingen har været på udkig efter en ny træner. Vi er næsten i mål med et nyt samarbejde, men i skrivende stund er det ikke helt på plads, og vi må vente lidt endnu med en præsentation.

Vi startede sæsonen ud med at sætte nogle målsætninger for alle fire seniorhold.

Og vi kan med stolthed sige, at har indfriet to af de mål.
1. holdet spillede deres første sæson i Sjællandsserien siden sidste sæsons oprykning. Målet var, at de skulle blive i Sjællandserien. Det mål blev mere end indfriet, da holdet formået at komme med i oprykningsspillet.
2. holdets målsætning blev desværre ikke indfriet. På trods af et utrolig stærkt hold lykkedes det desværre ikke at komme med i oprykningsspillet i Serie 1.
3. holdet havde en målsætning om at rykke op i Serie 1. Efter en rigtig god sæson manglede blot sidste kamp, hvor holdet kunne sikre sin oprykning. Desværre blev denne runde aflyst, og oprykningen afhang nu af, hvordan alle de andre rækker så ud. Det er dog nu blevet bekræftet, at 3. holdet skal spille Serie 1 næste sæson sammen med 2. holdet.
4. holdet havde også som mål at rykke op. Vi har dog måtte indse, at vi har været ramt af for mange afbud til at det overhovedet kunne blive en realitet. Vi forsøger igen og tilmelder endnu engang vores fjerde hold til Serie 3.

Vi vil gerne takke vores spillere og trænere, Andreas og Lars, for en rigtig god sæson.

Vi ses til en ny, spændende sæson, der forhåbentlig bliver uden Corona og med en ny træner i spidsen.

På udvalgets vegne

Malene Fledelius

 

SPU-beretning sæson 2019/2020

Der er efter mange år uden et sponsorudvalg, igen oprettet et.

Vi har arbejdet på at finde ud af hvad vi som klub kan tilbyde potentielle nye sponsorer. På det grundlag har vi lavet sponsorpakker som nye sponsorer kan vælge imellem. I de pakker vi har udformet, vil der blive taget nye tiltag, for at gøre klubben mere attraktiv for sponsorer.
Da vi var klar til at finde nye sponsorer, blev verden desværre ramt af COVID-19, som lagde en dæmper på det hele. Vi er klar til at finde nye sponsorer, når tiden tillader det.

Vi ser gerne at i tager kontakt til os, hvis i kender nogle, som kunne være interesseret i at sponsorere klubben.

 
  Stenløse Badminton Klub 1970 - c/o formand, Christian Wennergren Kruse - 3660 Stenløse - Tlf: 28707117 en løsning fra Klubmodul